Přečtěte si o mně
a mém ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHU

Jmenuji se Jiří Frič a od dětských let za podpory a pomoci mého otce a dědy byla myslivost mým velkým koníčkem. Věnoval jsem jí prakticky svůj veškerý volný čas. Myslivost též byla jedním z hlavních důvodů, který mě vedl ke studiu oboru Lesnictví na Střední lesnické škole ve Žluticích, dále bakalářského oboru Provoz a řízení myslivosti a magisterského oboru Lesnictví na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Číst více
O mně

Ing. JIŘÍ FRIČ

Individuální a společné lovy

Hunting service Frič jsem založil na základě vlastních zkušeností, získaných při výkonu práva myslivost nejen v mysliveckém sdružení, ve kterém jsem vyrůstal, ale díky navštěvování a spoluorganizování velkého množství samostatných i společných lovů spárkaté zvěře i zvěře drobné ve společenstevních, pronajatých i soukromých revírech, včetně lovů v oborách a bažantnicích. Dostatek zkušeností mám také s lovem trofejové zvěře jak z lovů vlastních, tak z doprovodů loveckých hostů.

V nynější době troubím na lesnici. V rámci mého studia jsem se společně s kamarády účastnil za trubačský soubor Trubačský půlkruh různých soutěží. Atmosféru lovu tedy vždy zpříjemním vzdáním pocty ulovené zvěři příslušnými fanfárami.

Při mých doprovodech a dle zkušeností velmi často používám možnosti vábení zvěře nejen na vábničky, ale i vlastním projevením vábícího zvuku a to nejen zvěře jelení, ale hlavně jelena siku, dále predátory a ptáky.

Doufám, že budu moci být nápomocen při lovech zvěře, které si vyberete a budete se v budoucnu s radostí a touhou za loveckým zážitkem rádi na lovy k firmě Hunting service Frič vracet. Přeji spoustu příjemných a neopakovatelných mysliveckých či loveckých zážitků.

Fotogalerie

Fotogalerie

Máte zájem nebo dotaz?

Kontaktujte mě